Проверка на талон
№ тираж
№ теглене
Големи и малки числа
Големи
12 или повече
числа от 41 до 80
Коефициент
3
Неутрални
9, 10 или 11 големи/малки числа
1.15
Малки
12 или повече
числа от 1 до 40
3
Множител
2
3
4
5
6
7
10
20
30
40
50
100
Сбор от изтеглените числа
Интервал
от-до
Коефициент
210

706
5
707

772
3
773

847
2
848

913
3
914

1410
5
Множител
2
3
4
5
6
7
10
20
30
40
50
100
Четен/нечетен сбор от числата
Висок (810-1410)
четен
нечетен
Нисък (210-809)
четен
нечетен
Коефициент 2.6
Множител
2
3
4
5
6
7
10
20
30
40
50
100
Залог върху първо изтеглено число
по-голямо
четно число
по-малко
четно число
същото число
по-голямо
нечетно число
по-малко
нечетно число
Множител
2
3
4
5
6
7
10
20
30
40
50
100
2
3
4
5
10
15
20
50
100
Брой тегления
РЕЗУЛТАТИ:
© 2006-2014 Евробет ООД.
Всички права запазени.